University of Hertfordshire – International Scholarships

24/09/2019
Subject areas
ปริญญาโททุกสาขา
Number of awards
ไม่จำกัด
Value per awards
1,000 - 4,000 ปอนด์
Eligibility criteria
สำหรับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน
Application
คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนขอรับทุน

วิธีการสมัคร

เป็นทุนอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นใบสมัคร

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน

ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2562

วันประกาศผล

ทราบผลได้จากเอกสารการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย

Recommend