University of North Dakota

Grand Forks, North Dakota, United States

About University

University of North Dakota ตั้งอยู่ที่เมือง Grand Forks ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และด้วยองค์กรนักศึกษากว่า 250 องค์กร จึงนำมาซึ่งโอกาสที่ดีสำหรับมิตรภาพ การบริการและการเรียนรู้เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมีบริการเต็มรูปแบบทั้งด้านสุขภาพ แนะแนว การเรียนรู้และอื่นๆอีกมาก ทั้งยังมีสำนักงานบริการด้านอาชีพที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือในการหางานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโทด้าน Space Studies ของ UND เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติ ส่วน Energy and Environmental Research Center(EERC) ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อที่จะปกป้องและทำความสะอาดอากาศ น้ำ และดิน Department of Electrical Engineering and Space Studies ทำงานร่วมกับ Upper Midwest Aerospace Consortium ในการออกแบบและสร้าง AgCam ซึ่งเป็นกล้องอินฟาเรดที่นำไปติดตั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ

นักศึกษาของ UND สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับมหาวิทยาลัย เช่น ผลิตรายการข่าวทางโทรทัศน์ในชื่อ Studio One ซึ่งได้รับรางวัลและมีผู้ชมมากกว่า 3 ล้านคน และในปี ค.ศ.2010 ทีมการบินของ UND ก็ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันระดับประเทศ และได้รับชัยชนะเป็นครั้งที่ 16 จากการแข่งขัน 25 ครั้งที่ผ่านมา

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ABA, ABET, CCNE, NASAD, NCACS, NCATE

Faculty

Accounting, banking, and finance
Aerospace
Art and design
Biology
Bioscience and chemistry
Communication
Computing
Criminology
Economics
Engineering
Food and nutrition
Geography and environment
Health and social care management
History
Languages
Law
Mathematics
MBA
Medical
Music
Nursing and midwifery
Occupational therapy
Paramedic science
Physics
Physiotherapy
Psychology
Science
Social work
Teaching and education
Aerospace
Business and management
Computing
Economics
Engineering
Geography and environment
Health and social care management
Languages
Law
Medical
Nursing and midwifery
Psychology
Religions and cultures
Sociology and politics
Teaching and education
Accounting, banking, and finance
Aerospace
American
Anthropology
Art and design
Biology
Bioscience and chemistry
Business and management
Childhood studies
Communication
Computing
Criminology
Economics
Engineering
Food and nutrition
Geography and environment
Health and social care management
History
Languages
Law
Marketing
Mathematics
Medical
Music
Nursing and midwifery
Physics
Physiotherapy
Psychology
Religions and cultures
Science
Social work
Sociology and politics
Sport and physical activity
Teaching and education

Subject Area

Accounting, banking, and finance

Course Duration Full time

Detail

The Master of Accountancy (M.Acc.) program at UND is flexible, allowing you to enroll full-time or take one course at a time. Designed to equip you with essential, in-demand skills, this program will prepare you to excel in a profession that’s always... More

Aerospace

Aerospace Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The aerospace field is fast paced and highly technical, involving complex systems operating from Earth’s surface to deep space. Successful aerospace professionals possess broad backgrounds linking science, engineering, policy, business, and law. Get ... More
Course Duration Full time

Detail

Aviation offers many varied opportunities, so it’s important to choose a program that allows you to thrive in your area of interest. This UND graduate program offers you the choice of specializing in four key areas: safety, unmanned aircraft systems,... More

Art and design

Instructional Design & Technology (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

K-12 schools and colleges need to smartly integrate technology into instruction to ensure effective learning. By earning a master’s degree in instructional design and technology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to assist instru... More

Instructional Design & Technology (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

K-12 schools and colleges need to smartly integrate technology into instruction to ensure effective learning. By earning a master’s degree in instructional design and technology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to assist instru... More
Course Duration Full time

Detail

The practice of art is a powerful expression of values. An M.F.A. in visual art from UND gives you the tools to define your practice, sharpen your skills and make your mark as an artist.

Biology

Course Duration Full time

Detail

The M.S. in Biology combines broad expertise in the biological sciences with a strong focus on critical sub-disciplines including ecology, wildlife biology, disease biology, genetics and genomics, and developmental biology. You’ll conduct research at... More
Course Duration Full time

Detail

A changing world demands scientists with advanced skills and the ability to solve problems. The Ph.D. in Biology at UND combines excellence in academics with world-class facilities and research opportunities to prepare you for a career in research or... More

Bioscience and chemistry

Course Duration Full time

Detail

From medicine and biotechnology to applied physics and materials science, advances in science today depend on an expert understanding of chemical principles. With a master’s degree in Chemistry from UND, you’ll have knowledge and skills that distingu... More
Course Duration Full time

Detail

The principles of chemistry underlie some of today’s most exciting breakthroughs in everything from applied physics and biotechnology to medicine. As a Ph.D. candidate in Chemistry at UND, you’ll complete a major research project and make original co... More

Doctor of Medicine/Biomedical Sciences (M.D./Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The joint M.D./Ph.D. degree is a challenging one. You'll investigate and explore the processes that govern the functioning of molecules, cells and organisms while acquiring the medical knowledge and experience necessary to treat patients.

Communication

Communication (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Communication plays a fundamental role in our global society and it is imperative for us to recognize and appreciate the international and intercultural contexts in which it occurs. With a Ph.D. in Communication from UND, you'll learn about human com... More

Communication Sciences and Disorders (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Demand continues to rise for professionals who can diagnose and treat speech, language and hearing disabilities. With an M.S. in Communication Sciences and Disorders from UND, you’ll have the skills you need to launch a rewarding career in health car... More

Computing

Computer Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The fastest route from idea to application in technology today requires expertise in both abstract and practical thinking. With this graduate program, you’ll gain a well-rounded skillset that can help you lead the way in overcoming challenges and cre... More

Criminology

Criminal Justice (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Professionals with an advanced understanding of the complexities of our criminal justice system are increasingly in demand. With a Ph.D. in Criminal Justice from UND, you’ll have the skills and knowledge you need to create effective solutions as a le... More

Economics

Applied Economics (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The M.S. in Applied Economics is ideal for those seeking careers in economic research, consulting and forecasting, either in private industry or government. The program, available both on campus and online, gives you the flexibility you need to conti... More

Engineering

Chemical Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Those with the right technical skills have the power to change the world while increasing career prospects. It’s a potent 1-2 combination for professional career satisfaction. This graduate program offers opportunities to advance knowledge and skills... More

Civil Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world needs skilled engineers that can solve today’s most pressing challenges. If you want to advance your talent to the next level, a Master of Engineering (M.S. or M. Eng.) in Civil Engineering is an ideal career path. Whether you’re aiming for... More

Civil Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Infrastructure has reached a tipping point where aging buildings, bridges, highways, waterways and other structures urgently need technical civil engineering expertise and new ideas to solve today’s challenges. If your goal is to help lead the way in... More

Electrical Engineering (M.S.E.E. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Electrical engineers solve complex problems that pave the way for components and devices to run safely and energy efficiently in today’s powered society. If you want to expand your career opportunities, consider a Master of Science or Master of Engin... More

Electrical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow’s powered components and devices demand the highest level of knowledge, skills and innovation. A doctoral degree in electrical engineering from UND offers a customizable curriculum that helps you develop the expertise to research and design ... More

Energy Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The world’s energy problems are significant, and require the most advanced research and the top minds to solve them. As the world leader in energy-related research and education, you’ll benefit from one of the strongest doctoral programs in energy en... More

Energy Systems Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you want to be on the forefront of one of the most exciting and growing engineering disciplines, a career in energy engineering might be right for you. As the world leader in energy-related research and education, you’ll benefit from one of the st... More

Environmental Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The planet's population is growing. So are our demands for food, energy and other resources vital to life. Environmental engineers play a critical role in ensuring we can satisfy those demands sustainably. Graduate environmental engineering students ... More

Environmental Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

North Dakota's vast energy resources can play a critical role in easing the nation's energy dependence - and graduates of UND's doctoral program in Environmental Engineering will play just as big a part in ensuring these resources are acquired respon... More

Mechanical Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a graduate student in UND's mechanical engineering program, you'll apply skills from multiple disciplines to advance emerging technologies. Advanced labs are home to ongoing projects in robotics and machine vision, gas turbine engines, engineered ... More

Mechanical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow's advances call for researchers with the imagination to achieve them. At UND, our advanced labs are home to ongoing projects in robotics and machine vision, gas turbine engines, engineered materials, biomechanics and unmanned aerial vehicles... More

Petroleum Engineering (M.S. or M.Eng.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

North Dakota is a leader in producing oil from unconventional sources - the Bakken Formation is the second-largest producer of oil in the U.S. Our Master of Science and Master of Engineering degrees in Petroleum Engineering, backed by input from many... More

Petroleum Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a Ph.D. candidate in UND's petroleum engineering program, you'll become an innovative, critical thinker poised to solve today's energy problems and build technology that unlocks tomorrow's hydrocarbon reservoirs. The Department of Petroleum Engine... More

Unmanned Aerial Systems Engineering (M.S. or M.Engr.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Either of these master’s degree programs in Unmanned Aerial Systems Engineering will put you at the front of one of the fastest-growing technical advancements in modern history. Detailed, aerospace-focused training gives these high-level engineers mo... More

Chemical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With a versatile and wide-ranging universe of chemical engineering applications, a doctorate degree offers the bearer many exciting choices. This graduate program empowers students with the unique and broad-based expertise and skills they need to sol... More

Food and nutrition

Course Duration Full time

Detail

Pursue the advanced education you’ll need to provide counseling and education to address nutritional health and well-being challenges prevalent in today’s complicated world. Nutrition experts are in high demand to develop prevention and treatment sol... More

Geography and environment

Course Duration Full time

Detail

With the growing need for energy, environmental protection, and responsible land and resource management, companies and government agencies continue to seek earth sciences expertise. If studying our planet fascinates you, a career in earth sciences c... More

Earth System Science and Policy (M.E.M.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Earth is comprised of complex and interconnected systems. Those with the technical skills and expertise to address today’s environmental and sustainability challenges with this holistic view will have the greatest impact on positive and sustainab... More

Earth System Science and Policy (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Human activities are generating changes to Earth’s land surface, oceans, coasts and atmosphere, biological diversity, water cycle, and biogeochemical cycles that demand graduate-level research and technical expertise. The M.S. program is intended for... More

Earth System Science and Policy (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain the highest level of graduate experience with a program that gives you the tools to generate rigorous scientific inquiry that is original and bridges the gaps identified in scientific knowledge. This UND program combines theory with practice; gl... More

Geography (M.S. or M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The field of physical geography is at the forefront of environmental action. With an M.A. in Geography from UND, you’ll be highly employable in government agencies and private industry. In the M.S. program, you’ll prepare for a dynamic career in natu... More

Geological Engineering (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The practical challenges we face in petroleum and geothermal energy, mineral production, geoenvironmental concerns and natural hazards demand innovative solutions — and you'll be in a position to offer those after completing our M.S. in Geological En... More

Geological Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

We know that the best researchers are specialists. Getting there, though, means incorporating diverse perspectives from related fields. No matter which track you focus on, graduates from our Ph.D. program in Geological Engineering are trained to cont... More

Geology (M.A. or M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a graduate student in the University of North Dakota's Geology program, the classroom is just the start. Our master's programs encourages hands-on experience in the field, ensuring that you have the skills employers look for. And when you're back ... More
Course Duration Full time

Detail

As a Ph.D. candidate in the University of North Dakota's Geology program, you'll conduct extensive field work while building analytical skills on campus in state-of-the-art labs and facilities. Experienced, accessible faculty are committed to seeing ... More

Health and social care management

Physician Assistant Studies (M.P.A.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Blend online coursework with alternating classroom (on-campus) and clinical experiences to obtain an exceptionally comprehensive physician assistant (PA) education. Our distinctive dual-entry admission structure is geared toward practicing health pro... More

Public Health (M.P.H.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With specializations in Health Management & Policy, Indigenous Health and Population Health Research & Analytics, we prepare culturally-competent public health professionals with the motivation, skills, and knowledge to improve population health in t... More

History

Course Duration Full time

Detail

By interpreting the past, historians shed light on the world today and on our future. A Doctor of Arts degree in History from UND prepares you to make significant contributions as a teacher and scholar.
Course Duration Full time

Detail

In a volatile world, the study of history is more timely than ever. With an M.A. in History from UND, you’ll examine the past from diverse perspectives and prepare to launch an exciting career as a historian.
Course Duration Full time

Detail

In an increasingly complex world, it's more important than ever to understand and learn from the past. With a Ph.D. in History from UND, you’ll prepare to make your mark in education, research and beyond.

Languages

Course Duration Full time

Detail

The M.A. in English at UND stresses the importance of gaining breadth in the study of literature and literary periods. At the same time, coursework in the degree asks students to focus on academic writing conventions, on gaining advanced critical too... More
Course Duration Full time

Detail

As you prepare for a career in higher education, you will gain a strong foundation in the study of literature, in the teaching of college English, and in the disciplinary conventions that guide writing and research in English Studies. Balancing broad... More
Course Duration Full time

Detail

Language, whether spoken or signed, is at the root of human interaction. As an M.A. student in Linguistics at UND, you’ll study the building blocks of language systems and prepare to do field work involving minority-language communities and less-stud... More

Law

Public Administration (M.P.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Governments and nonprofit organizations face a host of complex policy and management challenges. Graduates of UND's Master of Public Administration program learn to navigate those. Because each class is available on campus or online, you'll be able t... More

Mathematics

Course Duration Full time

Detail

Mathematical skills are foundational to everyday life. An M.Ed. in Mathematics from UND equips you to teach those skills to middle and high school students — and to enter a high-demand field.
Course Duration Full time

Detail

Studying mathematics gives you the skills you need to succeed in any field — skills including logic, problem solving and abstract thinking. An M.S. in Mathematics at UND sets you up for success.

MBA

Course Duration Full time

Detail

The UND MBA Program will provide you with the tools needed to accept new responsibilities, advance professionally or start a new career path. Coursework focuses on executive management, financial and economic analysis, business analytics and strategy... More

Medical

Biomedical Engineering (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today’s health issues will be solved with tomorrow’s diagnosis, monitoring, surgical and therapy technologies. With UND's biomedical engineering graduate program, you’ll gain the expertise to advance the biomedical device field and create innovative ... More

Biomedical Engineering (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Tomorrow’s most impactful healthcare and medical technologies will come from the intersection of advanced engineering principles and the study of biology and medicine. With this graduate program, you’ll develop the high-level knowledge and skills to ... More

Biomedical Sciences (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science in Biomedical Sciences degree prepares you for a career in education or a technical career in biomedical sciences. It's the degree you pursue if you want to improve healthcare and deepen your knowledge of diseases and immunology... More

Biomedical Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Investigate and explore the processes that govern the functioning of molecules, cells and organisms in health and disease through a Ph.D. in Biomedical Sciences. At UND, our researchers delve deep into these topics to produce internationally recogniz... More

Music

Course Duration Full time

Detail

Harness the power of music to express what it means to be human and forge connections among diverse people. A master’s degree in music from UND prepares you to pursue your passions wherever they lead.

Music Education (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Inspire the next generation and share your love for music. A Ph.D. in Music Education from UND prepares you for a leadership role in research, university teaching or any other area of music.

Musical Theatre (B.F.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Musical theatre invites you to express your creativity in multiple dimensions. At UND, the only program in the state, you’ll develop your skills as an actor, dancer and singer — and open the door to a dynamic career in an exciting industry.

Nursing and midwifery

Nurse Anesthesia (D.N.P.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Receiving anesthesia for surgery can be an unnerving proposition, making it imperative that the administration of anesthesia is done by a trusted, qualified professional. The Nurse Anesthesia doctorate program will prepare you to become this individu... More

Nurse Educator (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Nurse educators play a pivotal role in shaping future generations of registered nurses and in advancing the nursing profession. Learn how to teach, how to motivate, and how to ignite the passion among those committed to one of the most important prof... More
Course Duration Full time

Detail

The development of a scholar requires immersion into research. The Ph.D. in Nursing program at UND will educate you to synthesize in-depth knowledge, translate nursing research to information health care practice and conduct ethical and rigorous rese... More
Course Duration Full time

Detail

Pursue the advanced education you’ll need to provide counseling and education to address nutritional health and well-being challenges prevalent in today’s complicated world. Nutrition experts are in high demand to develop prevention and treatment sol... More

Post-Master's Nursing Practice (D.N.P.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Graduates of the Post-Master's Doctor of Nursing Practice (D.N.P.) Post-Master's are clinical leaders at the highest level of practice and an integral part of an interdisciplinary healthcare team. Their expertise in quality improvement and nursing le... More

Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Millions of Americans are affected by mental health conditions every year. The Psychiatric-Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP) track prepares you as a qualified practitioner to serve mental health patients across the lifespan.

Occupational therapy

Occupational Therapy (O.T.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

An occupational therapist develops skills that make an impact in helping individuals adapt to changes in physical and emotional performance. You'll develop critical thinking and reflective skills needed for life-long learning in a rewarding career. Y... More

Physical Therapy (D.P.T.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The mission of the Department of Physical Therapy is to prepare physical therapists with the clinical, professional and critical inquiry skills to provide quality physical therapy services.

Paramedic science

Clinical and Translational Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Research needs to move from the lab bench to the patient's bedside for it to be useful to physicians and patients. Your Master's in Clinical & Translational Science at UND will equip you to make scientific discoveries that will help physicians to bet... More

Clinical and Translational Science (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Research needs to move from the lab bench to the patient's bedside for it to be useful to physicians and patients. The doctorate in Clinical & Translational Science at UND will equip you to make scientific discoveries that will help physicians to bet... More

Physics

Physics & Astrophysics (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Physics and astronomy play a central role in our understanding of the universe. A master’s degree in this exciting field opens the door to scientific discovery and any career you can imagine.

Physics & Astrophysics (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The study of physics offers endless insights into how our world works. A Ph.D. in Physics from UND offers a deep dive into the workings of the universe.

Physiotherapy

Course Duration Full time

Detail

Health and fitness are critical concerns as rates of obesity, diabetes and other preventable medical problems continue to rise. With a master's degree in kinesiology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to lead in growing specialti... More

Psychology

Clinical Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As mental health challenges grow, the need for science-based practices and scientifically-based practitioners will continue to increase. Our Ph.D. program in Clinical Psychology is accredited by the American Psychological Association, and prepares st... More
Course Duration Full time

Detail

Build a strong foundation for making a difference in your community. An M.A. in Counseling from UND will prepare you to become a skilled practitioner in the field.

Counseling Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Grounded in the scientist-practitioner training model with a multicultural and social justice emphasis, the Ph.D. program in Counseling Psychology at UND gives students a foundation for making a lifelong difference in their communities. More than lea... More

Counseling: K-12 School Counseling Emphasis (M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make a difference with students and help impact their lives with an M.A. in Counseling (K - 12 School Counseling Emphasis). This online degree prepares you to promote the academic, career, personal and social development of K-12 students.

Forensic Psychology (M.A.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Arts (M.A.) in forensic psychology prepares you to apply psychological theory, knowledge, skills and competencies to the civil and criminal justice systems. It is online, part-time and can be completed in about two years.

Forensic Psychology (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Forensic psychology is a fast-growing field that offers myriad opportunities for professional advancement. The M.S. program at UND prepares you for a variety of psychology-related careers in the criminal justice and legal systems.

General/Experimental Psychology (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The study of human behavior offers an endless array of insights. A Ph.D. in Psychology from UND prepares you to advance scientific knowledge in this exciting field by designing, conducting and disseminating research.

Science

Atmospheric Sciences (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our planet is reaching a crossroads of society and the environment. Join the next generation of atmospheric experts and help mankind navigate increasingly complex interactions.

Atmospheric Sciences (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Gain deep expertise in atmospheric sciences and lead the way in tackling the challenges of understanding and predicting our atmosphere.
Course Duration Full time

Detail

Data scientists are in demand in several fields, and in different roles. Those with the technical expertise to be able to work effectively with data at scale is limited. Rapidly rising salaries for data engineers, data scientists, statisticians, and ... More

Medical Laboratory Science (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Master of Science (MS) in Medical Laboratory Science degree allows you to take the next step in your career all while continuing to work and gain experience in the field. With coursework related to laboratory education, management and leadership,... More

Scientific Computing (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Scientists and engineers in every industry rely on high-performance technology and large data sets, requiring experts that can help harness the latest sophisticated computing power to solve real-world problems. Through critical and logical thinking, ... More
Course Duration Full time

Detail

Launch your successful career in space exploration with a multi-disciplinary program that that can expand your career path. You’ll gain a broad view of space with a program that includes disciplines such as planetary science, space engineering, life ... More

Social work

Course Duration Full time

Detail

Be the change. As a Master of Social Work (M.S.W.) student at UND you'll join others honing social work practice and leadership skills to help improve lives, redress injustices, improve systems, and prevent social problems and suffering.

Teaching and education

Curriculum and Instruction (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Change the world, one curriculum at a time. With a master’s degree in Curriculum and Instruction from UND, you’ll be prepared to serve as an agent of change in the classroom and beyond.

Educational Foundations and Research (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Grow your skills in evidence-based decision making to be an informed advocate in a diverse and complex world. A Ph.D. in Educational Foundations and Research from UND prepares you to make your mark as a university professor, research analyst, educato... More

Educational Leadership (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn to lead a school and prepare to make a powerful impact as a school administrator. School leadership positions are among today’s most meaningful careers. An M.Ed. in Educational Leadership from UND equips you to lead change and empower the next ... More

Educational Leadership (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Combine your interest in research with the skills you need to lead. The Ph.D. in Educational Leadership prepares you to make original contributions to the field and lead change at a high level.

Educational Practice and Leadership (Ed.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Build your knowledge, skills and real-world practice to see the big picture at all educational levels. The all-online doctorate in education in Educational Practice and Leadership will make you ready to step into a pivotal leadership roles where you ... More

Educational Studies (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Develop research expertise to examine educational issues from the interdisciplinary perspectives of history, sociology, anthropology and psychology in order to develop practical solutions to today’s educational challenges. With an M.S. in Educational... More

Higher Education (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Colleges and universities face complex challenges as they serve increasingly diverse student bodies in a competitive environment. By earning a master’s degree in higher education from the University of North Dakota you’ll be prepared for a variety of... More

Higher Education (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Colleges and universities require innovative leaders who can navigate the challenges of serving a diverse student body, recruit talented faculty and manage financial resources. By earning a doctoral degree in higher education from the University of N... More

Reading Education (M.S. or M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today's learners face challenges that stand in their way of successful reading and writing. With a master's degree in reading education from the University of North Dakota, you'll gain expertise in literacy education and be prepared to implement inst... More

Special Education (M.Ed.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

For individuals without an undergraduate degree in education, earn a Master's of Education from a Special Education Program that aspires to be globally renowned for its expertise, leadership, diversity, and high quality teacher and professional prepa... More

Special Education (M.S.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

For current teachers or for those seeking ABA specialization, earn your M.S. degree from a Special Education Program that aspires to be globally renowned for its expertise, leadership, diversity, and high quality teacher and professional preparation ... More

Teaching and Learning (Ph.D.)

Full time

Postgraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

College students and professionals seeking higher education require expert leadership, mentoring and support from faculty. With a doctoral degree in teaching and learning from the University of North Dakota, you'll have the opportunity to conduct cut... More

Aerospace

Aerospace Studies/Air Force ROTC

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Aerospace Studies program will give you a head start on a lifetime of success in the U.S. Air Force. Combine your love of aerospace and leadership and be commissioned by the USAF in over 250 specialized fields in professional and management posit... More

Business and management

Entrepreneurial Studies (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Designed for non-business majors, gain business know how and administrative functions from this non-degree certificate program at the University of North Dakota.

Public Administration (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Understand and act upon policy and management issues facing organizations in the public, nonprofit and private sectors. In the fully online Public Administration certificate, build your credentials while keeping your current job — and put your new sk... More

Computing

Cyberpsychology (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Cyberpsychology certificate provides the understanding of how people use and interact with cyber technology through a behavioral science perspective.

Economics

Applied Economics (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Graduate Certificate in Applied Economics equips students with a strong foundation in theoretical economics and business data analytics applicable to a variety of private industry or government careers. This program, available both on campus and ... More

Applied Economics (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Cyberpsychology certificate provides the understanding of how people use and interact with cyber technology through a behavioral science perspective.

Engineering

Environmental Engineering (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Environmental engineers play key roles in protecting air, water and soil quality and in remediating damage caused by emissions sources. A graduate certificate in Environmental Engineering from the University of North Dakota draws from three core disc... More

Petroleum Engineering (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

North Dakota is a leader in producing oil from unconventional sources - the Bakken Formation is the second-largest producer of oil in the U.S. The Petroleum Engineering certificate, backed by input from many of the leading industry participants, prep... More

Unmanned Aerial Systems Engineering (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A graduate certificate in Unmanned Aerial Systems Engineering will put you at the fore-front of one of the fastest-growing technical fields in modern history. Training that focuses on detailed, aerospace topics provides high-level engineers more oppo... More

Geography and environment

Geographic Information Sciences (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

GISc is part of the global cyber infrastructure concerned with the acquisition, storage, manipulation and analysis of spatial data and processes. With UND's online graduate certificate, you'll develop the skills and tools needed to explore and analyz... More

Health and social care management

Behavioral Health (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Behavioral Health certificate gives students studying in fields such as Occupational Therapy, Physical Therapy, Pre-Medicine, Nursing and Social Work a better understanding of how social, cultural, psychological and biological factors contribute ... More

Public Health (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Those in the health care sector are tackling issues of chronic disease, global health, vaccinations, tobacco, mental health, environmental health and many more. With a graduate certificate in Public Health you can help combat these issues and make an... More

Public Health Education (B.S.)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Public health is the science and art of preventing illness and disease and promoting healthy practices to improve the quality of life. With a degree in public health education from the University of North Dakota, you’ll be qualified to serve the publ... More

Languages

English Language Learner Education (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Be prepared to teach English to speakers of other languages and serve culturally diverse students in K-12 schools, adult education programs, and university intensive English programs in the U.S. and internationally. UND's online English Language Lear... More

Foreign Language Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Multilingualism has benefits both personally and professionally. Studies show that language skills improve general intelligence and memory. And it's a high-demand skill sought by employers in the global market.

Writing & Editing (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Certificate in Writing and Editing complements any major while giving you hands-on experience producing and publishing texts. You will have opportunities to practice a variety of kinds of writing and to experiment with new and emerging forms.

Law

Public Administration (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Understand and act upon policy and management issues facing organizations in the public, nonprofit and private sectors. In the fully online Public Administration certificate, build your credentials while keeping your current job — and put your new sk... More

Medical

Histotechnician (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn the skills and knowledge in a vital medical field with on-site professional training for specimen preparation or medical diagnosis. This UND certificate program allows you to advance your career in as little as two semesters.

Nursing and midwifery

Nurse Educator (Post-Master's Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demand for qualified nurse educators in schools of nursing, care settings and clinical settings is growing. With the Nurse Educator post-master's certificate, you'll build important skills for educating the next generation of nurses, while sharin... More

Psychology

Counseling: K-12 School Counseling Emphasis (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make a difference with students and help impact their lives with graduate certificate in Counseling:K - 12 School Counseling Emphasis. This online program prepares you to promote the academic, career, personal and social development of K-12 students.

Religions and cultures

Diversity and Inclusion (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

This program provides valuable professional development opportunities, teaching the necessary skills, knowledge and applied practice to leverage, work with and communicate across social differences. Build a stronger UND community with the Diversity a... More

Sociology and politics

Course Duration Full time

Detail

Cultivate your intellectual curiosity and develop your own ideas. As an Honors student at UND, you'll join a vibrant community that shares your love for learning.

Nonprofit Leadership (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Employers rank leadership among the most desirable qualities in job candidates — and one of the hardest traits to identify. Learn how to organize, build teams and communicate effectively with the Nonprofit Leadership Certificate.

Peace Corps Prep Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Communities both close to home and far away need inspired, dedicated leaders to keep them strong and vibrant. A Peace Corps Prep Certificate will spark new insight and open your eyes to global development as you build marketable skills in your specif... More

Policy Analysis (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Policy Analysis Graduate Certificate provides the analytic skills needed by professionals from diverse backgrounds who are required to conduct or understand policy analysis and program planning in the public or not-for-profit sectors.

Social Entrepreneurship (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Social problems permeate the world around us. No country, state, region or community is immune from problems such as poverty, substance abuse, lack of basic services, violence and more. With the Social Entrepreneurship graduate certificate you'll be ... More

Teaching and education

College Teaching (Certificate)

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make an impact by teaching in higher education with a certificate in College Teaching. The program is designed for faculty and graduate students who wish to become professors, college instructions and academic advisors as well as individuals who are ... More

Instructional Design and Technology Certificate

Full time

Short Course

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Businesses, schools, government offices and other organizations need to provide ongoing job training to managers, staff and employees to meet the demands in this rapidly changing world. Effective design of instruction and use of technology are keys t... More

Accounting, banking, and finance

Accountancy (B.Acc.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Successful organizations require financial leadership, whether you plan to run a Fortune 500 company or a local non-profit. Develop the skills and experience you'll need to become a professional accountant, often with a full time job offer before gra... More

Accountancy (Combined or Accelerated B.Acc./M.Acc.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Successful organizations require financial leadership, whether you plan to run a Fortune 500 company or a local non-profit. Develop the skills and experience you'll need to become an accountant, frequently with a full-time job offer before graduation... More

Banking & Financial Economics (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

When you study Banking & Financial Economics at UND, you'll gain the economics background to understand how even small changes in policy or outlook can affect the world's financial climate, and the business background to understand how financial inst... More

Investments (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

UND's Investments program provides you with the theory knowledge you'll need to become a professional money manager — as well as the real-world experience that comes from working on the team that manages our $1 million Student Management Investment F... More

Managerial Finance & Accounting (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

UND's Managerial Finance & Accounting program combines the skills of two disciplines to make you an indispensable part of an corporate leadership team. By developing an accountant's technical skills and the analytical skills necessary for strategic f... More

Aerospace

Aerospace Studies/Air Force ROTC

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Aerospace Studies program will give you a head start on a lifetime of success in the U.S. Air Force. Combine your love of aerospace and leadership and be commissioned by the USAF in over 250 specialized fields in professional and management posit... More

Airport Management (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re looking for a challenging and rewarding career in management, combined with the exciting world of aviation, a degree in airport management is the perfect runway. You’ll benefit from a broad-based and comprehensive curriculum that allows you... More

Air Traffic Management (B.S. Aero)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demanding and rewarding career of air traffic control requires a combination of broad-based aviation knowledge and specialized technical knowledge. The Department of Aviation at the John D. Odegard School of Aerospace Sciences offer students inte... More

Aviation Management (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There's more to running a successful flight operation than just flying. As an Aviation Management student at UND, you'll gain the technical and business skills needed to manage airlines, fixed base operators and more — while earning FAA certification... More

Aviation Studies (B.S. Aeronautics)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you already have an existing technical background and want to achieve your bachelor’s degree in the exciting field of aviation technology, then this program provides an opportunity to bring greater focus to your career options. Best of all, you’ll... More

Commercial Aviation (B.S. Aero)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Bring your career into greater focus with a commercial aviation degree that allows the option for flight training in fixed wing aircraft or helicopters. Gain the fundamental knowledge and essential experience to launch your career in a variety of pro... More

Flight Education (B.S. Aeronautics)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The quality of your aviation education depends on the quality of your academic program. The UND Department of Aviation at The John D. Odegard School of Aerospace Sciences offers the highest quality career preparation in aviation. You'll benefit from ... More

Unmanned Aircraft System Operations (B.S. Aero)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Unmanned aircraft systems (UAS) have gone from strictly military use, to a wide variety of life-saving and commercial applications. With this unique UND program, you’ll gain the expertise in unmanned aircraft to execute and manage applications in the... More

American

American Indian Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Build your skills as a critical thinker and effective communicator as you learn about the American Indian experience. In UND’s B.A. program in American Indian Studies, you’ll explore a variety of American Indian perspectives and cultures, histories a... More

Anthropology

Course Duration Full time

Detail

Anthropology, the study of humankind, spans the natural sciences, the social sciences and the humanities. With a major in Anthropology from UND, you’ll be equipped to create in-depth ethnographies, advocate for human rights and much more

Art and design

Graphic Design (B.F.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Graphic designers have a powerful impact on the products we use, websites we visit and marketing messages we see. At UND, you’ll gain the skills to pursue a successful career in a variety of industries.
Course Duration Full time

Detail

Theatre offers a world of creative opportunities, from costuming and choreography to acting and writing. With a B.A. in Theatre Arts from UND, you’ll have tools to engage in any aspect of a theatrical production.

Visual Arts (B.A. or B.F.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Art has the power to express values, shift perceptions and influence emotions. With a bachelor’s degree in visual arts from UND, you’ll be equipped to put your talents to work in the world.

Biology

Course Duration Full time

Detail

In a changing world, graduates with a grounding in the biological sciences are more in demand than ever. A degree in Biology from UND gives you the foundational knowledge and skills to thrive in any career.

Biology: Professional Health Sciences Emphasis (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Take the first step toward becoming a medical professional with the Biology: Professional Health Sciences Emphasis degree from UND. Gain the foundational knowledge and skills needed for students interested in medicine or allied medical fields such as... More

Fisheries and Wildlife Biology (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Study our region's wide prairies or examine animal migration patterns as part of an integrated approach to fisheries and wildlife biology. With extensive fieldwork and vertebrate and invertebrate museums on campus, you'll be sure to find your niche i... More

Molecular & Integrative Biology (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Biology is complex. Bring together many different perspective of biology and learn how those levels are integrated. The Molecular & Integrative Biology program allows you to specialize in one of two tracks so you can pursue what you're passionate abo... More

Bioscience and chemistry

Course Duration Full time

Detail

Almost every area of cutting-edge science and technology today relies on a strong understanding of chemical principles. A major in Chemistry from UND gives you tools to succeed in any aspect of this dynamic field.

Chemistry (Combined B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today’s scientific breakthroughs depend on an expert understanding of chemical principles. A master’s degree in chemistry from UND will set you apart as a researcher and a scientist.

Business and management

Business Economics (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Grads of UND's Business Economics program are adept at both the day-to-day tasks of operating a business and knowing how real-world economic conditions are likely to affect it. By blending economics with entrepreneurship, you'll have the skills to ga... More

Business (J.D./M.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

UND's joint J.D./MBA program opens doors. This combined program will provide students with advanced knowledge in the law and business fields at an accelerated pace.

Entrepreneurship (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn the fundamentals of entrepreneurship, including venture initiation, marketing, finance and management, while getting the kind of hands-on experience you'll draw on for years to come. Develop your own business plan, practice investing with real ... More

Human Resource Management (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

No asset is more important to a business than its people. That's why human resources has moved beyond practices of personnel management and staff development to become a strategic cornerstone at many successful businesses. At UND, Human Resource Mana... More

Information Systems (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The backbone of almost every modern organization is technology. As an Information Systems major, you'll gain the deep understanding of databases, networks and cybersecurity needed to keep you ahead of the opportunities and challenges faced daily by c... More
Course Duration Full time

Detail

The career you start right out of college likely won't be your last — the average American worker will hold down 12 to 15 different jobs over a lifetime, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics. UND's Management program is broad enough to gi... More

Operations & Supply Chain Management (B.B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The box on your doorstep, the cell phone in that box and the streaming service on that phone have one thing in common: It took world-class coordination to ensure the goods, services and people are in place to make each happen. UND's Operations & Supp... More

Public Affairs (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Good public policy relies on individuals who are clear thinkers and communicators. But it also demands an in-depth understanding of management, accounting and economics. UND's Public Affairs program develops all of those skills, giving you an underst... More

Public Affairs or Political Science/M.P.A. (Combined Degree)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you're majoring in Political Science or Public Affairs, you can earn an M.P.A. in just one extra year with UND's combined degree program. Learn to understand, and act upon, the policy and management issues confronting governments and non-profit or... More

Childhood studies

Early Childhood Education (Accelerated B.S.Ed./M.Ed. in Special Education)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In this 100% online accelerated degree program you will work toward a bachelor's in Early Childhood Education, a Special Education minor and a master's in Special Education with specialization in Early Childhood Education that prepares you to address... More

Early Childhood Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The education of young children, birth through grade 3, directly impacts their development and helps to shape the adults they will become. The time you spend in the Early Childhood Education program classes, field experiences, and student teaching at... More

Communication

Communication (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Our top ranked Bachelor of Arts in Communication degree gets you a career central to any job market. With teamwork, oral and written communications, and analytical skills, you’ll have the skills employers look for when hiring.

Communication Sciences and Disorders (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Communication is central to human interaction, and helping people make themselves understood offers exceptional rewards. A B.A. in Communication Sciences and Disorders from UND is designed to prepare you to pursue professional and graduate work, incl... More

Computing

Computer Science (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Technology is the bedrock of today’s global economic and social foundation. Those that have fundamental system and programming skills will continue to be in high demand. With a focus on problem solving and programming, you’ll learn how to model and a... More

Computer Science (B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Take advantage of a unique opportunity to earn your master’s in computer science with a combined degree program. Gain the expertise in both abstract and practical thinking needed in today’s world. Develop a well-rounded skillset so you can lead the w... More

Cyber Security (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Today’s computer systems provide critical functionality and services to energy networks, transportation, health care, and manufacturing infrastructure of our modern society. Security, reliability and resiliency vulnerabilities make these systems pron... More

Criminology

Criminal Justice Studies (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A major in Criminal Justice Studies prepares you to serve as an agent of change in our justice system. From law enforcement to community safety to juvenile-justice issues, you’ll be ready to tackle some of our nation’s most pressing challenges.

Economics

Economics (Accelerated B.A./M.S.A.E.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re looking for the straightest line from education to professional, a UND Master of Science in Applied Economics (M.S.A.E.) degree is right for you. And, now with the option of an accelerated degree program, you can complete your higher educat... More
Course Duration Full time

Detail

Technically speaking, economics is the study of how scarce resources are allocated to meet economic goals. In practice, that means being able to understand the very real results that occur when governments, businesses and people make decisions to ach... More

Engineering

Chemical Engineering (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Solving many of today’s chemical engineering problems boils downs to specialized technical knowledge that fuses chemistry, physics, math and economics. Over 85 percent of UND chemical engineering graduates participate in hands-on learning through ind... More

Chemical Engineering (Combined B.S./M.S. or M.Eng.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re looking for the fastest route to a graduate degree and a rewarding career, a combined degree program is an ideal choice. Chemical engineers are in high demand, and opportunities in industry or government are growing. You can take advantage ... More

Civil Engineering (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If solving problems, creating new ways of living and enhancing existing communities is a passion for you, a career in civil engineering is a rewarding profession. With a program that emphasizes key engineering areas like environmental, geotechnical, ... More

Civil Engineering (Combined B.S./M.S. or M.Eng.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A combined degree program in civil engineering gives you the opportunity to fast-track your graduate education, while gaining valuable technical skills. With today’s pressing infrastructure challenges, both industry and government seek qualified civi... More

Electrical Engineering (B.S.E.E.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you have a fascination with electricity and its nearly endless applications, along with a desire to problem-solve and innovate, the field of electrical engineering is right for you. With a program that includes options to focus on aerospace, biome... More

Electrical Engineering (Combined B.S./M.S. or M.Eng.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Electrical engineers with graduate degrees have more opportunities and command greater salaries. If you’re focused on expanding your options, you can work toward both bachelor’s and master’s degrees in electrical engineering under the same structured... More

Mechanical Engineering (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Machines are at the core of our daily lives, and mechanical engineers are responsible for designing them. The Mechanical Engineering program at the University of North Dakota is based around a strong technical curriculum that will give you the skills... More

Mechanical Engineering (Combined B.S./M.S.or M.Eng.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

There’s no better way to expedite your graduate-level education in mechanical engineering than with a UND combined degree program. A master of engineering degree (M.Eng.) is an ideal degree designed to fast-track your career options in a variety of i... More

Petroleum Engineering (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

UND's Petroleum Engineering program, the only one in North Dakota, prepares you to enter a rapidly growing field critical to the state's economy. The program, designed with industry input, offers hands-on experience that gives you the technical skill... More

Petroleum Engineering (Combined B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

A combined degree program in petroleum engineering gives you the opportunity to fast-track your graduate education while gaining valuable technical skills. Prepare to enter a rapidly growing field critical to the state's economy while studying in the... More

Food and nutrition

Course Duration Full time

Detail

Exploring dietetics is the first step to understanding how food and nutrition affect human health. By changing what people choose to eat and drink, they can prevent or control many health problems, including obesity, diabetes, heart disease and some ... More

Human Nutrition (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Through the Human Nutrition major you'll focus on achieving and maintaining health, all while emphasizing the changing nutritional needs throughout our lives. You'll work cooperatively with other professionals to improve the overall health of both th... More

Geography and environment

Environmental Geoscience (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Human population is growing at a rapid rate today. An increasing demand for natural resources and for places to build homes has put tremendous pressure on our planet and has led to undesirable disruptions of natural systems. Environmental geoscientis... More

Environmental Studies (B.A. or B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Solving today’s environmental problems demands a broad scope of knowledge and skills. At UND, you’ll study every area of environmental studies, including environmental science, community and urban development, geospatial technologies, sustainability,... More
Course Duration Full time

Detail

In the face of global challenges, professionals with skills in geospatial technologies are increasingly in demand. A bachelor’s degree in Geography from UND will give you the knowledge and global perspective to thrive in any career.

Geological Engineering (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Geological engineering is a hybrid field that involves application of geology to engineering problems and application of engineering to geological problems. The field is broad and diverse, and geological engineers work with engineers and scientists o... More

Geological Engineering (Combined B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re looking for the most efficient way to achieve a graduate-level education, choose a combined B.S. and M.S. program from UND. The Harold Hamm School of Geology & Geological Engineering offers access to unique laboratory research and an extens... More
Course Duration Full time

Detail

Geology (B.S.)nGeologists take the best from other sciences and apply it to the study of Earth. They investigate Earth materials, the properties and structures of those materials, Earth processes and evolution, the history of our planet, and natural ... More

Geology (Combined B.S./M.A. or M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

At UND, we emphasize getting into the field and digging into your research interest. When you return to campus, you'll work in state-of-the-art labs and facilities that will help you turn your findings into knowledge. If you’re looking for the straig... More

Health and social care management

Interdisciplinary Health Studies (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Health care offers some of today's fastest-growing careers. The major in Interdisciplinary Health Studies at UND combines courses from across the curriculum to provide both a general knowledge base in the human and natural sciences and the interdisci... More

Behavioral Health (Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The Behavioral Health certificate gives students studying in fields such as Occupational Therapy, Physical Therapy, Pre-Medicine, Nursing and Social Work a better understanding of how social, cultural, psychological and biological factors contribute ... More

Public Health (Accelerated B.S./M.P.H)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Fast track your education with an accelerated degree in Public Health. 100% online, you can complete both a bachelor's and master's in Public Health from anywhere in the world. Make an impact on your community, graduates from the M.P.H. program have ... More

History

Course Duration Full time

Detail

In an increasingly global world, the study of history is more relevant than ever. As a History major at UND, you’ll examine the past from diverse perspectives and prepare to contribute to the global conversation.

Languages

Chinese Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In an increasingly global workplace, the study of foreign languages is more relevant than ever. A major in Chinese Studies from UND provides a deep dive into the language, literature, culture and media of China.

Classical Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Explore the origins of Western civilization with a deep dive into the classics. Studying Greek, Latin and the greatest authors of all time broadens your perspective and offers valuable lessons about humanity.
Course Duration Full time

Detail

Literature helps us to understand a diverse range of human experiences and perspectives, enriching our lives. At the same time, with a degree in English from UND, you will gain the communication and analytical skills you need to thrive in any career.
Course Duration Full time

Detail

Studying French leads to a deeper understanding of history, culture, art, theater, fashion and much more. A degree in French from UND is a gateway to a world of opportunities.

German Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Germany’s history, politics and culture have influenced the world far beyond its borders. With a major or minor in German from UND, you expand your understanding of the world and your place in it.

Community-Based Literacy as Applied Linguistics (Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Literacy around the world is vitally important. With the Community-Based Literacy as Applied Linguistics graduate certificate, you'll be prepared to lead community-based literacy programs throughout the world.
Course Duration Full time

Detail

Spanish is the second most widely spoken language in the world. A major or minor in this influential language gives you a significant edge in just about any career.

Law

Course Duration Full time

Detail

Get personalized attention at a law school that is focused on you. At the University of North Dakota, we value you as an individual and invest in both your professional and personal growth in a close-knit and supportive community.

Law (Accelerated Bachelor's/J.D.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Get personalized attention at a law school that’s focused on you while also earning your bachelor’s degree in Political Science, Philosophy or Criminal Justice. The University of North Dakota’s specialized 3+3 track allows you to earn your bachelor’s... More

Public Administration (J.D./M.P.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In almost the same time you can earn a law degree from UND's highly regarded law school, you can also earn your master's degree in Public Administration. That kind of combination will set you apart as a person who isn't just fluent with legal matters... More

Marketing

Course Duration Full time

Detail

The best marketing ideas don't stand a chance if they're not hitting the mark. With a Marketing degree from UND, you'll not only learn about strategic market planning but also how to communicate with and influence your target audience. Our curriculum... More

Quantitative Research Methods (Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Modern academic and public-sector work is more dependent than ever on understanding sophisticated information to make forward-thinking, data-informed decisions. A Quantitative Research Methods certificate allows organizations to be more responsive an... More

Mathematics

Course Duration Full time

Detail

Mathematics provides the foundation for every other scientific discipline — and it’s a fascinating field of study, too. A B.S. in Mathematics from UND immerses you in problem solving and logical thinking and opens the door to an unlimited array of re... More

Medical

Course Duration Full time

Detail

The M.D. program prepares you to serve the people and communities of North Dakota through a curriculum that promotes self-directed learning, problem solving and team building.

Music

Course Duration Full time

Detail

Music is a universal language that connects people across cultures and expresses the human experience. A major or minor in music from UND gives you the power to pursue your passions wherever they lead.

Music Education (B.M.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Expand your knowledge of music while learning effective teaching tools and strategies. A B.M. in Music Education from UND prepares you to pass along your musical knowledge and passion to a new generation of students.

Music Performance (B.M.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Music connects people across cultures, lifts our spirits and helps us explore our deepest emotions. With a performance degree from UND, you’ll have the power to help make the world a better place.

Nursing and midwifery

Nurse Educator (Post-Master's Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The demand for qualified nurse educators in schools of nursing, care settings and clinical settings is growing. With the Nurse Educator post-master's certificate, you'll build important skills for educating the next generation of nurses, while sharin... More
Course Duration Full time

Detail

The Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.) degree at UND creates future leaders to advance human well-being and improve quality of life for diverse populations, with an emphasis on rural communities in North Dakota, the region and beyond.

Nursing Completion (R.N. to B.S.N.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Are you a registered nurse? Complete your bachelor's degree in nursing through a 100% online R.N. to B.S.N. degree at UND that is ranked among the Top 25 Best Online Nursing Programs in the nation, according to Affordable Colleges Online.

Physics

Physics (Combined B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Physics plays a central role in our understanding of the universe. UND’s accelerated B.S./M.S. program opens the door to an early start in this dynamic profession.

Physics & Astrophysics (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Studying physics allows you to understand the workings of the universe at the most fundamental level. A B.S. in Physics from UND opens the door to careers in astronomy, physics, engineering and beyond.

Physiotherapy

Course Duration Full time

Detail

Health and fitness are critical concerns as rates of obesity, diabetes and other preventable medical problems continue to rise. With a bachelor’s degree in kinesiology from the University of North Dakota, you’ll be prepared to teach physical educatio... More

Philosophy and Religious Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Philosophy and religious study offers a compelling look at fundamental questions of life, truth, value and meaning. A degree in Philosophy and Religious Studies from UND broadens your perspective and prepares you to contribute to the global discussio... More

Psychology

Counseling: K-12 School Counseling Emphasis (Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make a difference with students and help impact their lives with graduate certificate in Counseling:K - 12 School Counseling Emphasis. This online program prepares you to promote the academic, career, personal and social development of K-12 students.

Psychology (B.A. or B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Human behavior is an endless source of fascination. As a Psychology major at UND, you’ll explore why people behave the way they do and learn how to evaluate and address a variety of psychological issues.

Psychology (Combined B.A./M.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Learn why people behave the way they do, with this combined program. You'll earn your B.A. in Psychology and M.A. in Psychology with a concentration in Forensic Psychologic or Behavioral Data Analytics, giving you a head start on your career path.

Rehabilitation and Human Services (B.S.) / Counseling (M.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Prepare to make a lasting difference in the lives of people with disabilities. UND’s Combined Program in Rehabilitation and Human Services and Counseling allows you to earn a B.S. and an M.A. in just five years, putting you on the fast track to a ful... More

Rehabilitation and Human Services (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

People with disabilities are able to integrate into their communities more than ever before. With a degree in rehabilitation and human services from the University of North Dakota, you’ll be able to help people with physical, learning, cognitive and ... More

Religions and cultures

Course Duration Full time

Detail

With an influential financial, political and cultural landscape, Norway is an important participant in the global economy. The Norwegian program at UND introduces you to the people, culture and history of this fascinating place. Only offered at appro... More

Science

Atmospheric Sciences (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The atmosphere and its processes impact all human life on Earth. The next generation of atmospheric scientists will expand our understanding of meteorological phenomena and provide advanced lead time of hazardous weather. This UND program prepares yo... More

Atmospheric Sciences (Combined B.S./M.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

If you’re looking for the straightest line from education to professional, a UND Master of Science (M.S.) degree is right for you. And, now with the option of a combined degree program, you can complete your higher education in an efficient way. With... More

Composite Science Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

High school and middle school students require teachers who are passionate about science and enthusiastic about teaching. By earning a bachelor’s degree in science education from the University of North Dakota, you'll receive a broad preparation in t... More
Course Duration Full time

Detail

The field of data science is evolving into one of the fastest-growing fields in the world. Data science impacts major industries, government, health care, and academia. As data is collected and accumulated, those with the expertise to find meaning in... More

Earth Science (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

With the growing need for energy, environmental protection, and responsible land and resource management, companies and government agencies continue to seek earth sciences expertise. If studying our planet fascinates you, a career in earth sciences c... More

Forensic Science (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Combining science, criminal justice and the law, forensic science offers some of today’s most fascinating careers. As a forensic science student at UND, you’ll immerse yourself in the forensic lab and learn to apply science to a range of legal issues... More

Medical Laboratory Science (Undergraduate Degree & Certificates)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Become an essential member of the diagnostic healthcare team through one of UND’s Medical Laboratory Science (MLS) program routes. Medical Laboratory Scientists perform a diverse set of tasks related to diagnostic medical testing, without significant... More

Social work

Social Work (B.S.S.W.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Be the change. Work in an empower-oriented profession to help people improve their lives and communities. Through the Bachelor of Science in Social Work (B.S.S.W.), you'll be prepared to serve communities with special preparation for rural settings, ... More

Sociology and politics

Political Science (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As a Political Science major, you'll explore political systems around the globe, reaching a deeper understanding of our own democratic processes and the relationship between citizens and states everywhere. Even deeper than that, though, you'll build ... More

Social Science (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

From anthropology and geography to sociology and economics, the social sciences offer a world of fascinating topics. With a B.A. in Social Science from UND, you can combine your fields of interest and create your own unique program of study that will... More
Course Duration Full time

Detail

Study the complexities of our social interactions and our relationships with our environments. A B.A. in sociology gives you skills for professional success in a wide range of careers, including law, criminal justice, business, social work, health an... More

Sport and physical activity

Athletic Training (B.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

As an athletic training student in the first program in the country associated with a School of Medicine, you'll work with physicians, physical therapists and certified athletic trainers to learn the best ways to keep athletes healthy and active. You... More

Teaching and education

Composite Social Studies Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Social studies teachers prepare middle and high school students to become knowledgeable and engaged participants in our civic life. By earning a bachelor’s degree in composite social studies education from the University of North Dakota, you’ll learn... More

Elementary Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Educators play a critical role in shaping our future. With a B.S.Ed. in Elementary Education from UND, you will be prepared to teach students in diverse learning environments.

General Studies (B.G.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Enjoy a more flexible approach to your education. UND’s Bachelor of General Studies (B.G.S.) major empowers you to choose courses from a variety of academic departments to earn your degree.

International Studies (B.A.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In an increasingly interconnected world, a global perspective is more essential than ever. An International Studies degree from UND gives you the tools for a successful career at the local, national or international level.

College Teaching (Certificate)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

Make an impact by teaching in higher education with a certificate in College Teaching. The program is designed for faculty and graduate students who wish to become professors, college instructions and academic advisors as well as individuals who are ... More

Middle Level Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

The middle grades are crucial years of education—a time when children pass through the tumultuous time of adolescence. By earning a bachelor’s degree in middle level education at the University of North Dakota, you’ll be equipped with the knowledge a... More

Secondary Education (B.S.Ed.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

High school is a critical time of education – and teaching students during their teen years has its challenges and rewards. When you earn your Bachelor of Education in Secondary Education from UND, you’ll learn how to effectively teach life skills an... More

Women and Gender Studies (B.G.S.)

Full time

Undergraduate

Website

Scholarships

Course Duration Full time

Detail

In a changing world, an understanding of the complex issues around gender and power is more relevant than ever. A degree in Women and Gender Studies from UND empowers you to reach your goals and make a difference.